piątek 14 czerwiec 2024

MISJA


Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie Mieszkańcom – osobom w podeszłym wieku, całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających w atmosferze życzliwości, serdeczności i troski o drugiego człowieka, z poszanowaniem praw i godności osobistej.